ХҮМҮҮС

Нөхөр нь цус харваж, хөдөлгөөний саажилттай болсон эхнэрээ дөрвөн хүүхдийнх нь хамт орхиод явжээ. Гэвч дайчин бүсгүй дахин хөл дээрээ босож чадсан төдийгүй шинэ хайртайгаа учирсан байна

Нөхөр нь цус харваж, хөдөлгөөний саажилттай болсон эхнэрээ дөрвөн хүүхдийнх нь хамт орхиод явжээ. Гэвч дайчин бүсгүй дахин хөл дээрээ босож чадсан төдийгүй шинэ хайртайгаа учирсан байна

 2

Related Articles

Close